Sfeerimpressie 't Harde

Einde Dorpscomité

Per 1 januari 2020 is het Dorpscomité "Op t 't Harde" opgehouden te bestaan.

Jarenlang hebben wij in een wisselende samenstelling en met wisselend succes geprobeerd namens de inwoners van 't Harde een stem te zijn voor de gemeente door gevraagd en ongevraagd advies en inbreng te geven op diverse onderwerpen.

Door andere inzichten vanuit de gemeente, andere financiele voorwaarden en andere behoeften vanuit de samenleving hebben wij besloten per afgelopen 1 januari het Dorpscomité op te heffen.

Wij danken eenieder voor de inbreng en samenwerking van de afgelopen jaren om ons mooie dorp 't Harde op allerlei punten te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

 

Voor vragen en onderwerpen waar het dorpscomité zich in het verleden mee bezig hield willen wij u doorsturen naar de Gemeente Elburg.

De gemeente is te bereiken via:

www.elburg.nl

Gemeente Elburg

Zuiderzeestraatweg Oost 19
Postbus 70, 8080 AB Elburg

Telefoon: (0525) 688 688
Whatsapp: (06) 33 211 564

Telefonisch bereikbaar

Elke werkdag 08.30 – 17.00 uur