Sfeerimpressie 't Harde

Vrienden van Het Baken

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Iemand die is aangewezen op het wonen in een zorginstelling zoals De Voord ontvangt primaire zorg (persoonlijke / medische verzorging).

Door regelgeving en bezuiniging van de overheid zijn de middelen soms/vaak beperkt. De stichting Vrienden van Het Baken wil bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van de bewoners/cliënten, aanvullend op de door de instelling geboden primaire zorg.

De stichting Vrienden van Het Baken bereikt dit door gelden te verwerven en die voor dat doel in te zetten.

Voorbeelden van projecten, die gerealiseerd werden, zijn:

aankleding van diverse leefruimtes,aanleg van een binnentuin, internetcafé, leesnis, snoezelruimte, huis-tv (kabelkrant).

Wij, Vrienden van Het Baken, (allen vrijwilligers) vormen geen onderdeel van Het Baken. Wij zetten ons wel in voor dezelfde doelgroep, de bewoners/cliënten.

Wat kunt u doen:

- suggesties, ideeën, projecten aandragen

- aanmelden als donateur voor een jaarlijkse bijdrage

- overmaken van een (éénmalige) bijdrage

- de stichting Vrienden van Het Baken begunstigen met een legaat (de stichting is als ANBI geregistreerd, uw giften zijn dus aftrekbaar van uw belastbaar inkomen).

Voor contact:

Jan Mombarg, 06-10462607, janmombarg@gmail.com

Gerrit Freriks, 06-30515694, huizefreriks@gmail.com

Bankrekening: NL07RABO0384725597 t.n.v. stichting Vrienden van Het Baken


Vorige pagina

Overige


Nieuws gemeente Elburg