Sfeerimpressie 't Harde

Nieuws


Vergaderingen 2019

Overzicht vergaderdata 2019 Het Dorpscomité heeft voor 2019 (nog) geen data gepland   Houd de publicaties in de huis-aan-huisbladen in de gaten! In geval van vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via onze contactpagina    De vergaderingen van het Dorpscomité zullen gehouden worden in: Wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP 't Harde.
lees meer

ZOOS

Denkt u ook weleens dat de zondag soms een “lange” dag kan zijn? Dan is er nu de Zoos om de zondagmiddag invulling te geven. Deze activiteit is ontstaan uit een samenwerking van het Dorpscomité Op ’t Harde en de Jeanne d ‘Arc. Elke laatste zondag van de maand kunt u terecht aan de Hertog Willemweg 3 in ‘t Harde van 14.30 uur tot 16.30 uur voor inloop, een spelletje, een praatje. Voor iedereen die er behoefte aan heeft of gewoon eens wil binnenlopen staat de koffie of thee klaar. Data 2018 (onder voorbehoud i.v.m. vakantie en feestdagen) Zondagmiddag 28 januari Zondagmiddag 25 februari Zondagmiddag 25 maart Zondagmiddag 29 april Zondagmiddag 27 mei Zondagmiddag 24 juni Zondagmiddag 29 juli ? Zondagmiddag 26 augustus ? Zondagmiddag 30 september Zondagmiddag 28 oktober Zondagmiddag 25 november Zondagmiddag 30 december ?
lees meer

Een brandveilig Oud en Nieuw

Vuurwerk afsteken met Oud en Nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig.Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en volwassenen) er niet goed mee omgaan.Ga veilig om met vuurwerk en lees deze tips van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.Zie ook het draaiboek van de jaarwisseling door hier te klikken.
lees meer

Vrienden van Het Baken

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Iemand die is aangewezen op het wonen in een zorginstelling zoals De Voord ontvangt primaire zorg (persoonlijke / medische verzorging). Door regelgeving en bezuiniging van de overheid zijn de middelen soms/vaak beperkt. De stichting Vrienden van Het Baken wil bijdragen aan het lichamelijk en geestelijk welzijn van de bewoners/cliënten, aanvullend op de door de instelling geboden primaire zorg. De stichting Vrienden van Het Baken bereikt dit door gelden te verwerven en die voor dat doel in te zetten. Voorbeelden van projecten, die gerealiseerd werden, zijn: aankleding van diverse leefruimtes,aanleg van een binnentuin, internetcafé, leesnis, snoezelruimte, huis-tv (kabelkrant). Wij, Vrienden van Het Baken, (allen vrijwilligers) vormen geen onderdeel van Het Baken. Wij zetten ons wel in voor dezelfde doelgroep, de bewoners/cliënten. Wat kunt u doen: - suggesties, ideeën, projecten aandragen - aanmelden als donateur voor een jaarlijkse bijdrage - overmaken van een (éénmalige) bijdrage - de stichting Vrienden van Het Baken begunstigen met een legaat (de stichting is als ANBI geregistreerd, uw giften zijn dus aftrekbaar van uw belastbaar inkomen). Voor contact: Jan Mombarg, 06-10462607, janmombarg@gmail.com Gerrit Freriks, 06-30515694, huizefreriks@gmail.com Bankrekening: NL07RABO0384725597 t.n.v. stichting Vrienden van Het Baken
lees meer

Overige


Nieuws gemeente Elburg