Sfeerimpressie 't Harde

Wat zijn we

Wat is de functie van het Dorpscomité?

  • Ogen en oren van de inwoners op ’t Harde
  • Aanspreekpunt inwoners en bestuurders op ’t Harde
  • ’t Harde zo goed mogelijk op de kaart zetten
  • Belangenvertegenwoordiger inwoners op t’ Harde
  • Vroegtijdig betrokken worden bij plannen voor ’t Harde
  • Gesprekspartner van gemeente Elburg plus dorpsbewoners op ’t Harde over zaken van algemeen belang.
  • Signaalfunctie bij uitvoering van zaken door de gemeente Elburg
  • Verantwoording afleggen naar de gemeente Elburg en de bewoners op ’t Harde.
  • Waar mogelijk stimuleren en faciliteren van de gemeenschapszin op ’t Harde (netwerken)

 

 

 

 Vorige pagina